Dünya  nüfusu  ve sanayinin artışı; su kaynaklarının hızla tükenmesine, yer altı ve yer üstü su kaynakları ve denizlerimizin yoğun bir biçimde kirlenmesine yol açmıştır. 

Bu kaynaklar arasında içilebilir kalitede olan su kaynakları da azalarak tükenme noktasına gelmiştir. Diğer yandan bir şekilde arıtılmadan alıcı ortamlara bırakılan atık sular, miktarı her geçen gün azalan su kaynaklarının kirlenmesine neden olmaktadır. Bu nedenle var olan su kaynaklarının kirletilmemesi ve su kaynaklarının daha verimli kullanılması için atık suların arıtılması gerekmektedir. Arıtılan bu atık sular su karakterlerine göre çeşitli alanlarda kullanılabilmektedir. Hızla azalan su kaynaklarının insanlık için çok önemli olduğu kabul edilerek, atık suların uygun arıtma işlemine tabi tutularak arıtılmasından sonra istenilen değerleri sağlaması halinde çeşitli alanlarda kullanılması mümkündür. Pis su Arıtma işlemi, gün geçtikçe hızlı bir şekilde kirlenmekte olan temel yaşam kaynağı suyun ıslah edilmesi işlemidir.

Kentlerin sosyal ve ekonomik kalkınmasında belirleyiciliği bulunan kanalizasyon alt yapısı, sürdürülebilir kalkınmanın vazgeçilmez şartı olan çevrenin korunması prensibine doğrudan hizmet etmektedir.

Marin Çevre Danışmanlık firması, aşağıda yer alan sistemleri anahtar teslim bir şekilde teslim etmektedir.

Sistemlerle ilgili bilgi almak için başlıkları tıklayınız.

      Fiziksel Atıksu Arıtma Tesisleri

Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisleri (MBR, SBR, Aktif Çamur)

      Evsel/Paket Atıksu Arıtma Tesisleri   
      Evsel/Betonarme Atıksu Arıtma Tesisleri

Endüstriyel (Kimyasal) Atıksu Arıtma Tesisleri

      Nötralizasyon 
      Koagülasyon-Flokülasyon
      DAF (Çözünmüş Hava Flotasyonu)

İleri Atıksu Arıtma Tesisleri

      Membran Biyoreaktör Sistemleri 
      Filtrasyon Sistemleri

Konuyla ilgili detaylı bilgi almak için, iletişim ağlarımızdan herhangi birisini kullanarak firmamıza ulaşabilirsiniz.