Betonarme arıtma tesisleri, yer altına inşa edilebildiği gibi istek doğrultusunda yer üstüne de inşa edilebilir. Boyutları uygun mevcut fosseptiklere, betonarme yapılara ve su depolarına uygulanabilir.

Tesise gelecek olan atık suyun debisi göz önüne alınarak gerekli hesaplamalar yapılır ve mimari proje oluşturulur. Tesis çıkış suyunda Su Kirliliği ve Kontrolü Yönetmeliğinde belirtilen değerler elde edilerek alıcı ortama deşarjı sağlanır. Çıkış suyu genellikle bahçe sulamasında kullanılmaktadır.

Tercih Nedenleri;
1 – İşletme ve bakım maliyetlerinin düşük olması,
2 – Küçük yerleşim alanı gerektirmesi,
3 – Yüksek arıtma verimi,
4 – Otomatik işletmeyle çalışması,
5 – Sessiz ve kokusuz çalışmarı,
6 – Uzun ömürlü olması vb.

Avantajları sayesinde sanayi kuruluşlarında, yazlık siteler ve turistik tesislerde, okul, hastane ve askeri birliklerde, konaklama tesisleri ve restaurantlarda, çiftlik ve mezbahanelerde, dinlenme merkezlerinde, konut ve toplu konutlarda, şantiye gibi geçici yerleşimlerde, tatil kamplarında, köylerde, belde ve belediyelerde tercih edilen sistemlerdir.

Betonarme sistemlerin dezavantajı paket sistemlerde uygulanabilecek kapasite artışı  daha zor ve yüksek maliyet gerektirmektedir.