Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesi, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanması, izlenmesi ve kontrol edilmesinde sürdürülecek çalışmalar bütünüdür.

ÇED Görüşü; ÇED Yönetmeliği içerisinde Ek-1 listesinde yer alan faaliyetler için ÇED Raporu, Ek-2 listesinde yer alan faaliyetler için Proje Tanıtım Dosyası hazırlatarak ve listeler içerisinde yer almayan faaliyetler içinde ÇED Kapsam Dışı müracaatında bulunularak alınmaktadır.

ÇED’in temel görevi, projelerle ve gelişmelerle ilgili karar vericilerin daha bütünsel, yani kararı etkileyecek birden fazla faktörün göz önüne alınacak bir şekilde daha sağlıklı karar vermelerini sağlamak için, projelerden kaynaklanabilecek çevresel etkileri net bir şekilde göstermektir.

ÇED’in amacı; ekonomik ve sosyal gelişmeye engel olmaksızın, çevre değerlerini ekonomik politikalar karşısında korumak, planlanan bir faaliyetin yol açabileceği bütün olumsuz çevresel etkilerin önceden tespit edilip, gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamaktır.

Marin Çevre Danışmanlık firması, ÇED RAPORU ve PROJE TANITIM DOSYASI konusunda çözüm ortaklarıyla birlikte ve ÇED Kapsam Dışı çalışmalarında öz nitelikleriyle işletmelerin beklentilerinin üstünde bir hizmet sunmaktadır.

Konuyla ilgili detaylı bilgi almak için, iletişim ağlarımızdan herhangi birisini kullanarak firmamıza ulaşabilirsiniz.