Çevre İzinleri

1 - Emisyon İzni
2 - Gürültü Kontrolü İzni
3 - Atık Su Deşarjı İzni
4 - Derin Deniz Deşarjı İzni

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında çevre iznine veya çevre izin ve lisansına tabi işletmeler, çevresel etkilerine göre Ek-1 ve Ek-2 listelerinde sınıflandırılmıştır. Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmeler, faaliyette bulunabilmeleri için, öncelikle geçici faaliyet belgesi (GFB) almak zorundadır. Geçici faaliyet belgesi alan işletmeler belge tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi almak zorundadır.

Çevre Lisansları

  * Geri Kazanım Lisansı
  * Tehlikeli Atık
  * Tehlikesiz Atık
  * Atık Yağ
  * Bitkisel Atık Yağ
  * Atık Pil ve Akümülatör
  * Ömrünü Tamamlamış Lastik
  * Ambalaj Atığı

 

 

        GERİ KAZANIM LİSANSI

  * Atık Yakma ve Birlikte Yakma
  * Düzenli Depolama

        BERTARAF LİSANSI

  * Ara Depolama Lisansı

        ARA DEPOLAMA LİSANSI

  * Tıbbi Atık Sterilizasyon
  * Ömrünü Tamamlamış Araç İşleme
  * Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma
  * Tanker Temizleme
  * Hurda Metal
  * Atık Kabul Tesisi

 

        İŞLEME LİSANSI

  * PCB Arındırma

        ARINDIRMA LİSANSI

Marin Çevre Danışmanlık firması; Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği’nde yer alan işletmeler için yukarıda yer alan işlemleri, deneyimli kadrosuyla mevzuata uygun bir şekilde yürütmektedir.

Konuyla ilgili detaylı bilgi almak için, iletişim ağlarımızdan herhangi birisini kullanarak firmamıza ulaşabilirsiniz.