Çevre ve insan sağlığı açısından belirli ölçütlere, temel şart ve özelliklere sahip atıkların oluşumunun azaltılması, atıkların yeniden kullanımı, geri dönüşümü, geri kazanımı gibi yollar ile doğal kaynak kullanımının azaltılması ve atık yönetiminin sağlanması, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yayımlamış olduğu yönetmelikler ile ile sağlanmaktadır.

Marin Çevre Danışmanlık firması, Atıkların oluştuğu çevrede azaltılması, niteliklerine göre ayrıştırılması, toplanarak geçici depolama alanlarına nakledilmesi, geri dönüşüm sürecine kazandırılması, bertaraf edilmesi ve nihayetinde kontrolünün sağlanması konularında uygulamış olduğu entegre atık yönetim sistemleri ile çevrenin ve doğanın korunmasında etkin bir rol oynamaktadır.

Bununla birlikte firmamız doğal kaynak kullanımının önüne geçilmesinin, tasarruflu ve doğru bir şekilde kullanılmasının oluşabilecek muhtemel atıkların azaltılmasında etkili olacağı ve dolayısıyla  sunacağı ekonomik katkıların bilincindedir.

Bu kapsamda firmamız;

 • En temel prensip olarak atığın oluşumunu engellemek,
 • Tesiste ortaya çıkan tüm atıkların kaynaklarını ve sıklığını belirlemek,
 • Gerekli atık önleme metodlarını uygulayarak oluşan atıkların asgari düzeyde oluşmasını sağlamak,
 • Atıkların niteliklerine göre ayrıştırılmasını sağlamak,
 • Atıkların düzenli bir şekilde depolanmasını sağlamak,
 • Kullanımı yeniden mümkün özellikteki atıkların tekrar değerlendirilmesini sağlamak,
 • Kullanımı mümkün olmayan atıkların enerji dönüşümüne uygun olup olmadığını belirlemek,
 • İşletmelerin depozitolu ambalaj kullanması adına çalışmalar yapmak ve buna öncülük etmek,
 • Atıkların planlı ve programlı bir şekilde geri dönüşüm, geri kazanım ve nihai bertaraf döngüsüne dahil olmasını sağlamak,
 • Atık bertarafı ile ilgili en yeni teknolojik gelişmeleri takip etmek,
 • İşletmelerde verdiği çevre eğitimleriyle çevre bilincinin artmasını ve atık yönetimine katılımın maksimum seviyeye çıkmasını sağlamak,
 • Atıklarla ilgili kayıtların tutulmasını, gerekli bildirim ve beyan işlemlerinin takibini yapmak,
 • Atık Yönetim Planları hazırlamak ve Bakanlık tarafından Onaylanmasını sağlamak,

İşlemlerini deneyimli kadrosuyla gerçekleştirmektedir.

Konuyla ilgili detaylı bilgi almak için, iletişim ağlarımızdan herhangi birisini kullanarak firmamıza ulaşabilirsiniz.