Ters ozmos teknolojisi, bilinen en hassas membran filtrasyon teknolojisidir. Ters Ozmoz sistemleri ilk olarak ABD’de sağlıklı ve temiz su üretmek için ortaya çıkmış devrim niteliğinde bir gelişmedir. Ters Ozmos (TO) tekniği 1970’lerden bu yana dünyada kullanılmaktadır. Bu teknoloji önceleri, gemilerde deniz suyundan içme suyu elde etmek için kullanılırken, günümüzde artık teknolojinin ilerlemesiyle evlerde de rahatlıkla kullanılır bir hale gelmiştir. İleri bir filtreleme teknolojisi olan Ters Ozmoz sistemlerinin temelini binlerce yıldır bilinen doğal bir süreç olan Ozmoz oluşturur. Ozmoz, suyun az yoğun ortamdan çok yoğun ortama emilme sürecidir. Ters Ozmoz ise bu sürecin basınçla tersine döndürülerek çok yoğun ortamdan temiz su ayrıştırmak için kullanılmasıdır.

Ters Ozmoz prensibinde Su, membranların içinden yüksek basınçla geçmelidir. Bu nedenle Yüksek Basınç Pompaları kullanılır. Ters Ozmoz membranları, kartuş filtreler gibi fiziksel bir filtre olarak kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.

Ters Ozmoz membranlarını katı ve sert cisim formlarındaki kirliliklerden korumak için fiziksel 5 veya 1 mikron hassasiyetinde kartuş filtreler kullanılır.

Membranları olumsuz etkileyen diğer tehlikelerden olan karbonatlar ve sülfat içerikli çökelebilen kristal tuzlar için membran koruyucu antiskalant kimyasalları kullanılır.

TERS OSMOZ SİSTEMLERİ

 • Deniz suyunu veya hafif tuzlu suyu içme suyuna dönüştürmek,
 • Endüstriyel işletmelerde çözünmüş tuzları geri kazanmak,
 • Sanayide ve içme suyunda istenen kalitede su elde etmek,
 • Buhar kazanlarında kazan taşı oluşumunu önlemek,
 • Re-Use ( Atık suların geri kazanım ) sistemlerinde suyu geri kazanmak,
 • Konsantre meyve suyu ve salça elde etmek,
 • Toksin maddeleri ve mikroorganizmaları bertaraf etmek,
 • Kimyasal işletmelerde daha kaliteli su kullanmak
 • Ultra Saf su sistemlerinin besleme suyunun eldesi için sıklıkla tercih edilmektedir

TERS OSMOZ TEKNOLOJİSİNDE KULLANILAN TEKNİK TERİMLER

İyon: Suda çözünürken elektron almış veya elektron vermiş doğal mineral demektir. Örneğin; Sofra tuzu (NaCl) suda çözündüğünde (Na+) ve (Cl-) iyonları oluşur.

Demineralize (Deiyonize) : Su içinde bulunan mineralleri ve iyonları sudan ayırmak demektir. “Deiyonize Su” veya “Demineralize Su” minerallerden arınmış saf su anlamı taşımaktadır.

Rejenerasyon: Kimyasal bir işlem yaparak iyon değiştirici reçineleri ilk durumuna getirmek, yenilemek demektir.

İletkenlik: Suyun elektrik iletme kabiliyetidir. Çok kullanılan ölçü birimi “mikrosiemens/cm” (S/cm) ve micrombo’dur. Su içinde çözünmüş mineral miktarı arttıkça suyun iletkenliği artar. Örneğin; Su içinde yalnızca 100 mg/lt NaCl tuz varsa ve başka hiçbir çözünmüş madde yoksa bu suyun iletkenliği 212 mikrosiemens/cm’dir.

Toplam Çözünmüş Madde Miktarı: Su içinde çözünmüş halde bulunan minerallerin ağırlıklarının toplamıdır. Bu miktar mg/litre cinsinden ölçülür. Su içindeki çözünmüş madde miktarı çoğaldıkça suyun iletkenliği yükselir.

Toplam Sertlik: Su içinde çözünmüş halde bulunan Kalsiyum (Ca) ve Magnezyum (Mg) bileşiklerinin toplamıdır. Sertlik ülkemizde üç değişik birim ile ifade edilir. Bunlar;

 • CaCo3 (Kalsiyum Karbonat) cinsinden mg/lt
 • Fransız Sertliği (=10 mg/lt CaCO3)
 • Alman Sertliği (=17,9 mg/lt CaCO3)

Toplam Alkalinite: Suyun asidi nötralize etme kabiliyetidir. Su içinde bulunan CO3, HCO3 ve OH iyonlarının toplamıdır. Toplam Alkalinite mg/lt CaCO3 cinsinden ifade eder.

pH: Suyun asidik olma durumunu ifade eder. pH değeri 0 ile 14 sayıları arasında değerlendirilir. pH=7 nötr bir suyun sayısal değeridir. pH 0 ile 6,5 değeri arasında ise su “asidik”, pH değeri 8 ile 14 arasında ise su “bazik” veya “alkali” olarak nitelendirilir.

Çözünmüş Karbondioksit: Su içinde çözünmüş halde bulunan CO2 gazının mg/lt cinsinden miktarını belirler.

Membran: Tabiattaki canlılarda “zar” olarak adlandırılan, yarı geçirgen iki boyutlu biyolojik organın Ters Osmoz Sistemi içinde görevini yapan “Sentetik Zar” demektir. Ters Osmoz tekniğinin literatürdeki diğer adı “Membran Tekniği” dir.

Günümüzde kullanım alanları gittikçe genişleyen ters osmozis sistemleri her türlü endüstriyel alan ve evsel uygulamada güvenle kullanılır. Özellikle son yıllarda doğal kaynak sularının bozulması, kirlenmesi ve yok olması nedeniyle pek çok su şişeleme firması, içme suyunun arıtımını ters osmoz sistemi kullanarak sağlar ve yine bu yolla içme suyunun pazarlanmasını, dağıtımını gerçekleştirir.

Aynı zamanda deniz suyundan tatlı su elde edilmesi için kullanılan ters osmoz sistemleri, özel tip membranlar sayesinde atık su veya çeşitli su ile karışık sıvıların geri kazanımlarında da mükemmel sonuçlar verir.

Marin Çevre ve Teknik Birimi’nin Ters Osmoz Konusundaki birikiminden detaylı bilgi almak için, iletişim ağlarımızdan herhangi birisini kullanarak firmamıza ulaşabilirsiniz.